0
ลด 10%
งานเครื่องล่างรถยนต์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2003)
มีเนื้อหาครอบคลุมระบบการทำงานของเครื่องล่างรถยนต์ เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หนังสือ125.10 บาท
e-books(PDF) ?139.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือวิชา "งานเครื่องล่างรถยนต์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2003)" เล่มนี้ เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ มีเนื้อหาครอบคลุมระบบการทำงานของเครื่องล่างรถยนต์ เช่น โครงสร้างตัวถัง ระบบรองรับน้ำหนัก โช้กอัปซอร์บเบอร์ ระบบบังคับเลี้ยว ศูนย์ล้อรถยนต์ ระบบเบรก ล้อและยาง มีเนื้อหาทางภาคทฤษฎีและใบงานตามลำดับขั้นตอนการถอด ตรวจสอบ และประกอบตามคู่มือทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการทำงาน และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างตัวถัง
บทที่ 2 ระบบรองรับน้ำหนัก
บทที่ 3 โช้กอัปซอร์บเบอร์
บทที่ 4 ระบบบังคับเลี้ยว
บทที่ 5 ศูนย์ล้อรถยนต์
บทที่ 6 ระบบเบรก
บทที่ 7 หม้อลมเบรก
บทที่ 8 ล้อและยาง
บทที่ 9 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้อง
บทที่ 10 การบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างรถยนต์
บทที่ 11 การประมาณราคาค่าบริการเครื่องล่ารถยนต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837700 (ปกอ่อน) 444 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 20 มม.
น้ำหนัก: 785 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน