0
ลด 10%
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1005) ประกอบวิชาอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ166.50 บาท
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ งานเชื่อมโลหะแผ่นเบื้องต้น เล่มนี้ ประกอบด้วยเรื่องความปลอดภัยในการเชื่อมรอยต่อของโลหะและตำแหน่งท่าเชื่อม การเชื่อมด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีน การเชื่อมไฟฟ้า การแล่นประสาน การบัดกรี เครื่องมืองานโลหะแผ่น เครื่องจักรในงานโลหะแผ่น การขึ้นรูปงานโลหะแผ่น และแบบในงานโลหะแผ่น พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีใบงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีรูปประกอบคำอธิบายเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานเชื่อม
บทที่ 2 รอยต่อของโลหะและตำแหน่งท่าเชื่อม
บทที่ 3 การเชื่อมต่อด้วยแก๊สออกซิอะเซทิลีน
บทที่ 4 การเชื่อมไฟฟ้า
บทที่ 5 การแล่นประสาน
บทที่ 6 การบัดกรี
บทที่ 7 เครื่องมืองานโลหะแผ่น
บทที่ 8 เครื่องจักรในงานโลหะแผ่น
บทที่ 9 การขึ้นรูปงานโลหะแผ่น
บทที่ 10 แบบในงานโลหะแผ่น

- ใบงานวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160804184 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 171 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน