0
ลด 30%
งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2504
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ161.00 บาท
e-books(PDF) ?218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2504" เล่มนี้ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับนักเรียนสาขาวิชางานตัวถังและสีรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ เช่น ความปลอดภัย อุปกรณ์และเครื่องมือพ่นสีรถยนต์ การเตรียมผิวงาน การโป๊วสี การติดกระดาษ การผสมสี การพ่นสีพื้น การพ่นสีทับหน้า การแก้ไขปัญหาหลังพ่นสี การขัดเงา และการประเมินราคา โดยมีเนื้อหาทั้งทางภาคทฤษฎีและใบงานการปฏิบัติงาน ซึ่งตรงตามหลักสูตรระดับ ปวช. 2556 ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สาขาช่างอุตสาหกรรม

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัย เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานพ่นสีรถยนต์
บทที่ 2 การเตรียมผิวงาน
บทที่ 3 การโป๊วสีและขัดสีโป๊ว
บทที่ 4 การติดกระดาษ
บทที่ 5 การผสมสีและเทียนสี
บทที่ 6 การพ่นสีพื้น
บทที่ 7 การพ่นสีทับหน้า
บทที่ 8 การแก้ปัญหาหลังการพ่นสี
บทที่ 9 การขัดเงาสีรถยนต์
บทที่ 10 การประมาณราคาค่าซ่อมสีรถยนต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160826940 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 185 x 265 x 15 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน