0
ลด 50%
งานเทคนิคพื้นฐาน (รหัสวิชา 3100-0001)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ97.50 บาท
e-books(PDF) ?118.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือวิชา "งานเทคนิคพื้นฐาน รหัสวิชา 3100-0001" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาแบ่งออกเป็น 11 บท ประกอบด้วยความปลอดภัยทั่วไป เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น เครื่องมือวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ (Layout) งานตะไบ งานเลื่อย งานกลึง งานลับคม งานเจาะ งานทำเกลียวด้วยมือ และงานประกอบ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุปท้ายบท ใบงาน และแนวข้อสอบ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
บทที่ 2 เครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือกลเบื้องต้น
บทที่ 3 งานวัดและตรวจสอบ
บทที่ 4 งานร่างแบบ
บทที่ 5 งานตะไบ
บทที่ 6 งานเลื่อย
บทที่ 7 งานกลึง
บทที่ 8 งานลับคมตัด
บทที่ 9 งานเจาะ
บทที่ 10 งานทำเกลียวด้วยมือ
บทที่ 11 งานประกอบ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160828418 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 188 x 257 x 13 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน