0
งานแกะสลักอย่างง่ายสำหรับจัดหัวจาน
สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยการแกะสลักผัก ผลไม้ เพิ่มสุนทรียภาพบนโต๊ะอาหารของคุณ เรียนรู้ง่าย ทำได้ในทุกขั้นตอน!!
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การแกะสลัก ถือเป็นงานศิลปะตั้งเดิมของไทย เป็นมรดกที่มีค่าสืบมาอย่างช้านาน การแกะสลักเป็นงานฝีมือที่ต้องใช้ทักษะประสบการณ์ ความถนัดและสมาธิ รวมถึงความละเอียดอ่อน
การแกะสลักผักและผลไม้แสดงถึงวัฒนธรรมไทยของชาวไทยไม่มีชาติใดที่เทียบเสมอเหมือนได้ การแกะสลักผักและผลไม้ดิมป็นวิชาชั้นสูงของกุลสตรีในวังหลวง ที่ต้องมีการฝึกฝนและเรียนรู้ให้เกิดความชำนาญและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

    ซึ่งในหนังสือ "งานแกะสลักอย่างง่ายสำหรับจัดหัวจาน" เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมงานแกะสลัก ขั้นตอนและวิธีการแกะสลักอย่างง่าย ไว้ให้ผู้ที่สนใจเป็นคู่มือในการแกะสลักก สำหรับไว้จัดตกแต่งหัวจานอาหารให้สวยงาม โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมมีภาพประกอบสี่สีทุกขั้นตอน สามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

- ใบไม้ฉลุจากแครอต
- ใบไม้ฉลุจากแตงร้าน
- ดอกกุหลาบตูม
- ดอกเบญจมาศ
- ดอกกุหลาบจากมะเขือเทศ
- ดอกลำโพง
- ไชเท้ากุหลาบ
- ดอกพระอาทิตย์
- ดอกดาวกระจาย
- พริกดอกไม้
- ดอกบานเย็น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164418226 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 180 x 255 x 4 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน