0
ลด 10%
งานไฟฟ้ายานยนต์
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียน เชื้อ ชูขำ
หนังสือ216.00 บาท
e-books(PDF) ?198.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา "งานไฟฟ้ายานยนต์ Electrical Vehicle Practice" เป็นการศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือวัดเพื่อทดสอบ วิเคราะห์ข้อขัดข้องในระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณยานยนต์สมัยใหม่ ระบบอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิง และระบบควบคุมการส่งกำลังเครื่องยนต์ อธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมมีภาพตัวอย่างประกอบ รวมถึงในท้ายบทมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญาตรี และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานเบื้องต้นไฟฟ้ายานยนต์
บทที่ 2 วงจรอนุกรม
บทที่ 3 วงจรขนาน
บทที่ 4 วงจรผสม
บทที่ 5 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เบื้องต้น
บทที่ 6 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 7 ไฟฟ้าตัวถัง
บทที่ 8 ระบบสตาร์ต
บทที่ 9 ระบบจุดระเบิด
บทที่ 10 ระบบชาร์จเบื้องต้น
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834402 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 187 x 257 x 13 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน