0
ลด 10%
งานไฟฟ้ารถยนต์
มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ต ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟเตือน ระบบปัดน้ำฝนและระบบฉีดน้ำล้างกระจก และเกจวัดบนแผงหน้าปัด
หนังสือ162.00 บาท
e-books(PDF) ?153.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ "งานไฟฟ้ารถยนต์" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ต ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟเตือน ระบบปัดน้ำฝนและระบบฉีดน้ำล้างกระจก และเกจวัดบนแผงหน้าปัด นอกจากนี้ยังได้บรรจุเนื้อหาในภาคทฤษฎีไว้ตรงตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และบุคคลทั่วไปด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 เครื่องมือวัดไฟฟ้าที่ใช้งานไฟฟ้ารถยนต์
บทที่ 2 พื้นฐานไฟฟ้าเบื้องต้น
บทที่ 3 แบตเตอรี่
บทที่ 4 ระบบสตาร์ต
บทที่ 5 ระบบจุดระเบิด
บทที่ 6 ระบบประจุไฟฟ้า
บทที่ 7 ระบบไฟแสงสว่างและสัญญาณไฟเตือน
บทที่ 8 ระบบอำนวยความสะดวก
บทที่ 9 เกจวัดบนแผงหน้าปัด

คำนิยม
หนังสือ "งานไฟฟ้ารถยนต์" เล่มนี้ ครอบคลุมทฤษฎีและปฏิบัติในเรื่องเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ไฟฟ้าเบื้องต้น แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ต ระบบประจุไฟฟ้า ระบบอำนวยความสะดวก และเกจหน้าปัดรถยนต์ เป็นต้น ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อศึกษาหาความรู้ในด้านทฤษฎีและปฏิบัติของ "วิชางานไฟฟ้ารถยนต์" ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสอนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์โดยตรง อีกทั้งยังมีความอุตสาหะในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้ได้ประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปนายประยูร ป้องสีดา- รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160816248 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 20 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน