0
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book) (PDF)
เป็นวิชาชีพพื้นฐานประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่แผนกวิชาช่างต่างๆ ต้องศึกษา โดยเป็นการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ "งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)" ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนังสือตำราเรียนระดับ ปวช. รหัสวิชา 2100 - 1006 งานไฟฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เหมาะกับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะประกอบด้วยแผงสวิตช์ แผงจ่ายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ และหลอดไฟฟ้า เป็นต้น และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำ ได้แก่ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เทอร์มิสเตอร์ ผลึกแร่ เซลล์เหนี่ยวนำด้วยแสง ไอซี เครื่องมือและเครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

หนังสือเล่มนี้จัดทำเป็นแบบ 2 ภาษาคือ มีเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย และแปลงเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถทำความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับสมาชิกอาเซียนชาติอื่นๆ ที่ใช้การสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลักและเป็นภาษาสากลได้

สารบัญ

บทที่ 1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
บทที่ 2 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น
บทที่ 3 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 4 เครื่องมืองานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 5 เครื่องมือวัดงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
บทที่ 7 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
บทที่ 8 อุปกรณ์ไฟฟ้า
บทที่ 9 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อลงดิน
บทที่ 10 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น
บทที่ 11 การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
บทที่ 12 ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ
บทที่ 13 ไมโครโฟน ลำโพง รีเลย์ หม้อแปลง โปรโตบอร์ด และสตริปบอร์ด
บทที่ 14 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
บทที่ 15 ขั้วต่อสายไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160819287 (PDF) 480 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน