0
ลด 10%
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?229.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายในเล่มกล่าวถึง ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดพื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือช่างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการใช้งานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบวงจรต่างๆ การทดลองและทดสอบงานพื้นฐานด้านต่างๆ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยในแต่ละบทจะมีสรุปเนื้อหา และแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
บทที่ 2 ทฤษฎีอิเล็กตรอน ตัวนำ กึ่งตัวนำ ฉนวน และความต้านทาน
บทที่ 3 แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและหน่วยวัดไฟฟ้า
บทที่ 4 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
บทที่ 5 อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า สายไฟฟ้า และสัญลักษณ์
บทที่ 6 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและการต่อสายดิน
บทที่ 7 ตัวต้านทาน
บทที่ 8 ตัวเก็บประจุ
บทที่ 9 ตัวเหนี่ยวนำและหม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 10 วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 11 เครื่องมือช่างและวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
บทที่ 12 ใบปฏิบัติงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160833306 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน