0
ลด 10%
งานไม้ (รหัสวิชา 2121-2101)
อธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น มีวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา ภาพประกอบพร้อมขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ การเข้าไม้ เป็นภาพถ่ายจากการปฏิบัติงานจริง
หนังสือ96.30 บาท
e-books(PDF) ?90.95 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานไม้ (รหัสวิชา 2121-2101)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างและโยธา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการลับ การปรับ การแต่งเครื่องมือช่างไม้ และการเพลาะไม้ การตัดไม้ การไสไม้ การเจาะไม้ การวัดขนาดชิ้นงาน การประกอบชิ้นงาน มีวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษา ในส่วนของภาพประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และการเข้าไม้ เป็นภาพถ่ายจากการปฏิบัติงานโดยผู้เรียนจริง ผู้เรียนสามารถดูภาพประกอบตามขั้นตอน อ่าน และทำความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 งานไม้และความปลอดภัย
บทที่ 2 เครื่องมือวัดระยะ
บทที่ 3 เครื่องมือตัดไม้
บทที่ 4 เครื่องมือไสไม้
บทที่ 5 เครื่องมือตกแต่งไม้
บทที่ 6 เครื่องมือตอก ถอน และขันเกลียว
บทที่ 7 เครื่องมือเจาะ
บทที่ 8 เครื่องมืออัดและยึดไม้
บทที่ 9 วัสดุยึดติดไม้
บทที่ 10 การเข้าไม้และการประกอบชิ้นงาน
- ใบงานวิชางานไม้
- แบบตัวอย่างประกอบชิ้นงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160832644 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน