0
ลด 10%
งานไม้ (สอศ.) (รหัสวิชา 20121-2101)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ97.20 บาท
e-books(PDF) ?75.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานไม้ (รหัสวิชา 2121-2101)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป เนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น มีวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษา ในส่วนของภาพประกอบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือ และการเข้าไม้   เป็นภาพถ่ายจากการปฏิบัติงานโดยผู้เรียนจริง ผู้เรียนสามารถดูภาพประกอบตามขั้นตอนในการอ่านและทำความเข้าใจ ซึ่งสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 งานช่างไม้และความปลอดภัย
บทที่ 2 เครื่องมือวัดระยะ
บทที่ 3 เครื่องมือตัดไม้
บทที่ 4 เครื่องมือไสไม้
บทที่ 5 เครื่องมือตกแต่งไม้
บทที่ 6 เครื่องมือตอก ถอน และขันเกลียว
บทที่ 7 เครื่องมือเจาะ
บทที่ 8 เครื่องมืออัดและยึดไม้
บทที่ 9 วัสดุยึดติดไม้
บทที่ 10 การเข้าไม้และการประกอบชิ้นงาน

- ใบงานวิชางานไม้
- แบบตัวอย่างประกอบชิ้นงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836062 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 13 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน