0
งำประกาย : กโลบายไร้ผู้ต่อต้าน
หนังสือที่ทุกฝ่าย ทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ ควรอ่านและขบคิดอย่างจริงจัง
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "งำประกาย" ไม่ใช่กโลบายชั่วคราวที่มีความหมายคับแคบ เฉพาะด้านใช้ในเชิงยุทธวิธีดังที่มีคนส่วนหนึ่งตีความคลาดเคลื่อนหรือจงใจบิดเบือนให้หลงเข้าใจ เป็นกลยุทธ์ "นอนหนุนฟืน ชิมดีขม" ของเจ้าแคว้นเยว่ โกวเจี้ยน ซึ่งแฝงนัยมุ่งมั่นพัฒนาซ่อนเร้นพลังความสามารถรอจังหวะโอกาสแก้แค้นในภายภาคหน้า แต่มีความหมายครอบคลุมลึกซึ้งกว้างไกล มีลักษณะระยะยาวและทั่วด้านในเชิงยุทธศาสตร์ เหมาะสำหรับบุคคลหรือประเทศที่มีปณิธานยิ่งใหญ่ ไม่ว่ายังอ่อนแอ ต้องการพัฒนาขยายกำลัง โดยไม่ตกเป็นเป้าขุดรากถอนโคนแต่ต้น หรือเริ่มเข้มแข็งแล้ว ยังต้องการพัฒนาขยายกำลังต่อไป โดยไม่ตกเป็นเป้าริษยา ระวัง ขัดขวาง และทำลายล้างถึงที่สุด ตลอดถึงเข้มแข็งเกรียงไกรแล้ว ยังต้องการรักษาอำนาจอิทธิพลไว้ให้นานที่สุด ไม่เสื่อมสลายก่อนเวลาอันควร

    หนังสือ "งำประกาย : กโลบายไร้ผู้ต่อต้าน" เล่มนี้ จึงได้เสนอเคล็ดลับมากมายอย่างเป็นระบบ สำหรับดำเนินกโลบาย "งำประกาย" อย่างแยบคาย เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวแล้ว โดยไม่ขัดขวาง ทำลาย และเสียสละผลประโยชน์ของบุคคลหรือประเทศอื่น ซึ่งช่วยลดผู้ต่อต้านให้เหลือน้อยที่สุดกระทั่งไร้ผู้ต่อต้านอย่างแท้จริง!

สารบัญ

บทที่ 1 เป้าหมาย
บทที่ 2 บทบาท
บทที่ 3 ยุทธวิธี
บทที่ 4 วิธีการ
บทที่ 5 ข้อห้าม
บทที่ 6 ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
บทที่ 7 พลังอันลึกลับ
บทที่ 8 เมื่อถึงจุดที่ยอมไม่ได้อีก
บทที่ 9 เมื่อถึงคราวต้องยุติ
บทที่ 10 สภาวะบรรลุความสำเร็จยิ่งใหญ่

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2908551314882 (ปกอ่อน) 496 หน้า
ขนาด: 143 x 208 x 31 มม.
น้ำหนัก: 765 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เต๋าประยุกต์ ๒๐๑๑, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน