0
ง่าย งาม ตามประสา พุทธทาส (ฉบับปรับปรุง)
เรียบง่าย งดงาม ตามรอยธรรม ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมาย ภายใต้นาม "พุทธทาสภิกขุ"
ผู้เขียน ว.วชิรเมธี
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ง่าย งาม ตามประสา พุทธทาส" งานเขียนของ ว.วชิรเมธี ที่กล่าวถึงท่านพุทธทาส ครูบาอาจารย์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ ว.วชริเมธี ที่ครั้งหนึ่งท่าน ได้เคยเฝ้าถามตัวเองและในเวลาต่อมาได้คิดว่า พระสงฆ์อย่างที่เห็นและเป็นอยู่ในสังคมกับพระสงฆ์ในอุดมคติที่ควรจะเป็นนั้น ควรเป็นอย่างไร และด้วยคำถามนี้ ทำให้ท่านผู้เขียนเพียรมองหาพระแท้มากมายในชีวิต เพื่อเรียนรู้และเจริญรอยตาม ท่านพุทธทาส เป็นครูบาอาจารย์ที่นับเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ท่าน ว.วชิรเมธีอย่างมาก ทั้งในเรื่องคำสอนและการเผยแผ่ธรรมะ เรื่องราวในเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดเผยให้เห็นถึงเรื่องราวการเผยแผ่ของพุทธทาสภิกขุ ก่อนการก่อเกิดสวนโมกข์ และช่วงต้นแห่งการแสวงหาความลงตัวทางจิตและปัญญาของท่าน (เพียงบางส่วน เท่านั้น เพราะยังมีงานเบื้องหลังอีกมากมายที่ไม่ได้ประมวลมากล่าวถึงไว้ในที่นี้)   

    หนังสือ "ง่าย งาม ตามประสา พุทธทาส" งานเขียนของ ว.วชิรเมธี โดยเนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงความคิด อุดมคติ ปณิธาน ทัศนะต่อโลกและชีวิต กัลยาณมิตรที่คบหา ของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่ท่านเคยเขียนเอาไว้เอง จากต้นฉบับที่เป็นของท่านพุทธทาสเองล้วน ๆ โดยเลือกสรรเอามาเฉพาะที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่คนอ่านในยุคนี้

สารบัญ

- เมล็ดพันธ์แห่งอุดมคติ
- สวนโมกขพลาราม
- กำเนิดนามพุทธทาส
- ปณิธานแห่งชีวิต
- โมงยามแห่งการทดลอง
- จิตวิตวิญญาณพระธรรมทูต
- โยมแม่
- กลัยาณมิตร สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167997346 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 138 x 177 x 9 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์สัปปายะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน