0
จงเป็นนายตัวเองแบบมีสติ
การเป็นตัวของตัวเองนั้น ไม่จำเป็นต้องทำตามความพอใจของตนเสมอไป ไม่ว่าทำอะไรต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้านกาลเทศะ
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "จงเป็นนายตัวเองแบบมีสติ" เล่มนี้ สะท้อนความเป็นจริงบางอย่างในสังคมญี่ปุ่น ซึ่งในแง่วัตถุแล้ว เจริญกว่าสังคมของเรามาก แต่ในแง่จิตใจของคนในสังคมนั้น ไม่ต่างกันมากนัก หลายปัญหาหนักหนาสากรรจ์ยิ่งกว่าด้วยซ้ำ ผู้เขียนมีมุมมองและแง่คิดที่น่าสนใจ อาจใช้เป็นกระจกเงา สะท้อนให้เห็นตัวเราเอง และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมได้ แน่นอนว่า ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงของตัวเองและสังคุมไทยด้วย เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเอง เป็นนายตัวเองแบบมีสติได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ทั้งนี้ขึ้นกับวิจารณญาณอันล้ำค่าของตัวคุณเอง

สารบัญ

บทที่ 1 เปิดกว้าง
บทที่ 2 เส้นทางของตัวเอง
บทที่ 3 มั่นคงในหลักการ
บทที่ 4 ปลดปล่อยความคิด
บทที่ 5 มโนธรรม
บทที่ 6 สง่าผ่าเผย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2908551315056 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 144 x 207 x 12 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เต๋าประยุกต์ ๒๐๑๑, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน