0
จดทะเบียนธุรกิจด้วยตนเอง
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาความความรู้เพิ่มเติมหรือผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนธุรกิจรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนสามารถเปิดดำเนินก
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจด้วยตนเอง เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักความรู้ทั่วไปก่อนจดทะเบียน การจดทะเบียนกับหน้าที่ที่เกิดขึ้น การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท การขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร การขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง และวิธีดำเนินการ และสำนักงานที่ติดต่อ ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย

สารบัญ

หมวดที่ 1 ความรู้ทั่วไปก่อนจดทะเบียน
หมวดที่ 2 การจดทะเบียนกับหน้าที่ที่เกิดขึ้น
หมวดที่ 3 การจดทะเบียนพาณิชย์
หมวดที่ 4 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
หมวดที่ 5 การขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีธุรกิจเฉพาะ
หมวดที่ 6 การขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง
หมวดที่ 7 วิธีดำเนินการ และสำนักงานที่ติดต่อ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786119031500 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 185 x 252 x 13 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จินตนา โตสิตระกูล
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน