0
จดหมายขอบคุณ 100 คำพูดสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความเข็งแกร่ง Thai-English (PDF)
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ผู้เขียน มารี สุมาลี
e-books(PDF) ?120.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          เป็นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจเป็นคำพูด ถ้อยคำ แลพคำคม ที่เขียนใช้หัวข้อ "จดหมายขอบคุณ" ตจุดประสงค์ก้เพื่อให้เข้าใจ การมีใจขอบคุณและเป็นการขอบคุณสำหรับคำพูดต่างๆ ที่เป็นคำตอบช่วยยกชูจิตและเป็นกำลังใจ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840044976 (PDF) 107 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน