0
จดหมายขอบคุณ 72 คำพูดสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเด็กๆ Thai-English Edition (PDF)
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ผู้เขียน มารี สุมาลี
e-books(PDF) ?100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

          เป็นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจเป็นคำพูด ถ้อยคำ แลพคำคม ที่เขียนใช้หัวข้อ "จดหมายขอบคุณ" ตจุดประสงค์ก้เพื่อให้เข้าใจ การมีใจขอบคุณและเป็นการขอบคุณสำหรับคำพูดต่างๆ ที่เป็นคำตอบช่วยยกชูจิตและเป็นกำลังใจ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840044952 (PDF) 85 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน