0
จดหมายจากสุดขอบโลก : คิดคำนึงถึงอดีตในปัจจุบัน
หนังสือรวมบทความทางประวัติศาสตร์และสังคมของอาจารย์เครก ที่จะทำให้ผู้อ่านได้เห็นมุมมองทางประวัติศาสตร์และมุมมองต่ออดีตหลากหลายเฉด ชวนให้คิดและตั้งคำถามกับการดำรงอยู่และความเป็นไปของปัจจุบันสมัย
หนังสือ456.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จดหมายจากสุดขอบโลก : คิดคำนึงถึงอดีตในปัจจุบัน" เป็นหนังสือรวมบทความทางประวัติศาสตร์และสังคมของ "อาจารย์เครก" ที่ไม่เพียงจะให้ภาพเส้นทางชีวิตและความคิดของนักวิชาการนามอุโฆษผู้นี้ หากแต่ยังให้ผู้อ่านได้เห็นมุมมองทางประวัติศาสตร์และมุมมองต่ออดีตหลากหลายเฉด ที่จะชวนให้คิดและตั้งคำถามกับการดำรงอยู่และความเป็นไปของปัจจุบันสมัย

    บทความภายในเล่มประกอบด้วย หลายชีวิตการทำงานของศาสตราจารย์โอ. ดับเบิลยู. วอลเตอร์ส, ลัทธิมาร์กซ์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ผู้วิพากษ์ของท่าน และการวิพากษ์ใหม่, ศาสน์และศาสตร์เพื่อรักษ์สงบ, ชุมนุมเทวดาแห่งเมืองโบราณ แถบลุ่มทะเลสาบสงขลา, เอกลักษณ์ของชาติไทยและผู้ปกป้อง, เอกลักษณ์ในยุคโลกาภิวัตน์, สังคมชายล้วนในวัฒนธรรมการเมืองไทยสมัยใหม่ และรากฐานทางสังคมของการปกครองแบบอัตตาธิปไตยในย่านนี้ นับว่าเป็นหนังสือที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้เปิดโลกและมุมมองใหม่ ๆ เกี่ยวกับสังคมไทย พร้อมกับสนุกทางปัญญา

สารบัญ

ภาค 1 ปัญญาชนและประวัติศาสตร์นิพนธ์
1. หลายชีวิตการทำงานของศาสตราจารย์โอ. ดับเบิลยู. วอลเตอร์ส
2. ลัทธิมาร์กซ์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย
3. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ผู้วิพากษ์ของท่าน และการวิพากษ์ใหม่

ภาค 2 สังคมและศาสนา
4. ศาสน์และศาสตร์เพื่อรักษ์สงบ
5. ชุมนุมเทวดาแห่งเมืองโบราณแถบลุ่มทะเลสาบสงขลา

ภาค 3 เอกลักษณ์ไทย
6. เอกลักษณ์ของชาติไทยและผู้ปกป้อง
7. เอกลักษณ์ในยุคโลกาภิวัตน์

ภาค 4 วัฒนธรรมในการเมือง
8. สังคมชายล้วนในวัฒนธรรมการเมืองไทยสมัยใหม่
9. รากฐานทางสังคมของการปกครองแบบอัตตาธิปไตยในย่านนี้

คำนิยม
"หลากเรื่องเล่าอดีตในปัจจุบันที่มีมิติอธิบายเชิงเปรียบเทียบสังคมอื่น ทำให้สารใน "จดหมายจากสุดขอบโลก" ซึ่งถ่ายทอดด้วยคุณภาพการแปลชั้นสูง สื่อความเข้าใจได้ถึงโฉมหน้าแท้จริงของประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมยุคใหม่ จนอาจมองเห็นถึงรากเหง้าวิกฤติความขัดแย้งในเมืองไทยเวลานี้ได้เช่นกัน"วารุณี โอสถารมย์
"จดหมายจากสุดขอบโลก: คิดคำนึงถึงอดีตในปัจจุบัน เป็นหนังสือ "ต้องอ่าน" สำหรับผู้อ่านทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมปลาย จนถึงระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องการเข้าใจสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ไทย อย่างลุ่มลึก ลึกซึ้ง และแตกต่าง"ฉลอง สุนทราวาณิชย์
"อาจารย์เครกมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยผ่านการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตบุคคล หรือกลุ่มคนอย่างน่าสะเทือนใจ ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความชับซ้อนของบุคลิกภาพ ความคิด และอารมณ์ความรู้สึกที่มีทั้งส่วนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและส่วนที่เป็นตัวแทนของยุคสมัย เห็นความสัมพันธ์เชื่อมใยงระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตสาธารณะ ท่ามกลางบริบททางสังคมหลายระดับ"สายชล สัตยานุรักษ์
"เครกไม่ได้เขียนงานอย่างสวิงสวายโลดโผนชนิดที่ก่อให้เกิดความสนใจครึกโครมอย่างเช่นนักวิชาการฝรั่งหลายคน แต่งานที่ดูเรียบ ๆ ของเครก ก็ดุจกระแสธารไหลเชี่ยวในห้วงน้ำลึก โดยเฉพาะการขี้ชวนให้พินิจจุดธรรมดาดาด ๆ ที่เรามักมองข้าม ยังความหลากใจและเบิกเนตรทางปัญญาให้แก่เราเสมอ ทั้งยังสอนให้เราระมัดระวัง รอบคอบ และใคร่ครวญต่อข้อมูล มุมมอง และความจริงทางประวัติศาสตร์อย่างไม่ประนีประนอม"ทวีศักดิ์ เผือกสม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860582 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 28 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน