0
จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน
ภูเขาสามารถถล่มมาเป็นถนน แม่น้ำสามารถเปลี่ยนทางเดิน แต่นิสัยใจคอคน ยากแท้ที่จะเปลี่ยน
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจคนที่อยู่รอบตัวได้อย่างชัดเจน เนื่องจากปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมามักจะเกิดจากการที่คนที่มองตัวเองว่า เป็นศูนย์กลางของจักวาล เป็นผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรม รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่ถูกต้องทั้งปวง สามารถจับผิดผู้อื่นได้เสมอ แต่น้อยครั้งที่จะคิดทบทวนเกี่ยวกับตัวเองว่า ดีอย่างที่ตัวเองนึกหรือพูดจริงหรือ หรือถ้าคิดก็มักจะคิดว่า ทุกคนน่าจะคิดเหมือนเราทำเหมือนเรา หากไม่ทำตามที่เราคิดหรือคาดหวังไว้แล้วละก็จะรู้สึกไม่สบอารมณ์ บางคนอาจจะตีโพยตีพายหรือไม่ก็มึนงงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมสถานการณ์จึงออกมาเช่นนั้น ดังนั้น การรู้เรื่องจริต 6 เป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง รู้จุดอ่อนจุดแข็ง รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร รู้แล้วจึงสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนภพ เปลี่ยนชาติ เปลี่ยนตระกูล และเปลี่ยนฐานะขอตนเองได้ จริงหรือ? รวมพิสูจน์พร้อมกันในเล่ม

สารบัญ

- ตารางสรุป 6 จริต
- ราคะจริต
- โทสะจริต
- โมหะจริต
- วิตกจริต
- ศรัทธาจริต
- พุทธิจริต
- จริตประสม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742473907 (ปกอ่อน) 194 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน