0
จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    “จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล” เล่มนี้ เนื้อหาว่าด้วยจริยศาสตร์อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยส่งเสริมความเป็นศิลปของวิชาชีพพยาบาล โดยในเล่มนี้มีจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตำราพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาล ให้เข้าใจลักษณะบูรณาการ จริยศาสตร์กับวิชาชีพ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป

สารบัญ

บทที่ 1 จริยศาสตร์ทั่วไป
บทที่ 2 ทฤษฎีจริยศาสตร์
บทที่ 3 เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม
บทที่ 4 ศาสนา จริยศาสตร์ และวิชาชีพพยาบาล
บทที่ 5 การพยาบาลแบบองค์รวม
บทที่ 6 วิชาชีพพยาบาลกับจริยธรรม
บทที่ 7 ปัญหาสำหรับอภิปราย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติผู้เขียน

รศ.สิวลี ศิริไล

การศึกษา
- สส.บ. (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อ.ม. (ปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
- Cert. in Morality and Community
- สถาบัน EAPI. มหาวิทยาลัย Atenco de Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

การทำงาน
- อาจารย์พิเศษบรรยายวิชา ปรัชญาตะวันตก จริยศาสตร์ตะวันตก จริยทางการแพทย์ จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9741335407 (ปกอ่อน) 279 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน