0
จอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด กับการเมืองไทยสมัยใหม่
รวมบทความอันเกี่ยวเนื่องกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม และบันทึกการสัมมนาเรื่อง "จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่" ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2536
หนังสือ522.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด กับการเมืองไทยสมัยใหม่" เล่มนี้ ได้รวบรวมบทความอันเกี่ยวเนื่องกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม และบันทึกการสัมมนาเรื่อง "จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่" ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการสัมมนาโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    ด้วยข้อมูลที่ถูกเล่าเรื่องร้อยเรียงมาจากพยานที่ร่วมสมัย ทั้งผู้ใกล้ชิด เคยร่วมงาน หรือมีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งพวกเขาและเธอเหล่านั้นแน่นอน มักมีบางสิ่งที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแฝงไว้ในข้อมูลที่นำเสนอออกมา หรือจะเป็นการอภิปรายทางวิชาการที่นำเสนอจากงานวิจัยต่อตัวจอมพล ป. เอง พร้อมทั้งการวิพากษ์ในมุมมอง ที่สามารถเติมเต็มข้อมูลความคิดให้สมบูรณ์ได้มากขึ้น ดังนั้น ในการจัดพิมพ์ครั้งใหม่นี้ ได้เพิ่มบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของจอมพล ป. ที่เกิดขึ้น ที่ถูกเขียนและวิเคราะห์ผ่านสายตาของนักวิชาการรุ่นใหม่ ที่สนใจช่วงเวลาของการอยู่ในอำนาจของท่านและศรีภริยา และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ ได้ช่วยตรวจสอบและร่วมกัน "ถกเถียง" สร้างองค์ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และการเมืองของสังคมไทย ที่กำลังอยู่ในช่วงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

สารบัญ

ภาคแรก : บทความเกี่ยวเนื่องกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด กับการเมืองไทยสมัยใหม่
- ประวัติจอมพล ป. พิบูลสงคราม
- ลัทธิชาตินิยม-ลัทธิทหาร: รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 2481-2487
- ปรับปรุงภาษา เข้าใจชาติ : การเปลี่ยนแปลงการสะกดคำในภาษาไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
- เมืองหลวงใหม่จอมพล ป. พิบูลสงคราม : ข้อสังเกตบางประการ
- จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับการจัดสรรที่ดินแห่งชาติ
ฯลฯ

ภาคสอง : บันทึกการอภิปรายและสัมมนา
- คำกล่าวรายงานของประธานคณะกรรมการจัดงานสัมมนา
- ปาฐกถานำ : ฯพณฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
- บันทึกการอภิปราย : จอมพล ป. พิบูลสงครามที่ข้าพเจ้ารู้จัก
- บันทึกการอภิปราย : บทบาททางการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
- บันทึกการอภิปราย : จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในทัศนะนักวิชาการและนักการทหาร
ฯลฯ

คำนิยม
ในนามของมูลนิธิฯ กระผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และผู้ร่วมงาน ที่ได้ริเริ่มจัดพิมพ์หนังสือ "จอมพล ป. พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิงละเอียด กับการเมืองไทยสมัยใหม่" เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนที่สนใจติดตามชีวประวัติของท่านประดาป พิบูลสงคราม- ประธานกรรมการมูลนิธิ จอมพล ป. และท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168292075 (ปกอ่อน) 552 หน้า
ขนาด: 164 x 240 x 24 มม.
น้ำหนัก: 800 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, มูลนิธิ โครงการ
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน