0
จอห์น รอลส์ : ว่าด้วยทฤษฎีความยุติธรรมและชีวิตของจอห์น รอลส์
เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาที่ไม่เคยรู้จัก "รอลส์" มาก่อนได้อ่านเป็นพื้นฐาน ตลอดจนสำหรับผู้ที่ใฝ่รู้ หรืออยากรู้เกี่ยวกับความรู้ประเภทปรัชญาการเมือง และความคิดทางการเมือง
ผู้เขียน ศุภชัย ศุภผล
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอประวัติชีวิตและแนวคิดทฤษฎีที่สำคัญของ "จอห์น รอลส์ (John Rawls)" ศาสตราจารย์ทางด้านปรัชญาการเมืองของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด นักปรัชญาการเมืองสายเสรีนิยมชาวอเมริกันคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 งานชิ้นสำคัญของเขา ได้แก่ A Theory of Justice, Political Liberalism, The Law of Peoples ซึ่งผลงานเหล่านี้ เป็นที่ยอมรับและถูกนำไปโต้แย้งถกเถียงอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในโลกตะวันตก โดยหนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาที่ไม่เคยรู้จัก "จอห์น รอลส์" มาก่อน ได้อ่านเป็นพื้นฐาน ตลอดจนสำหรับผู้ที่ใฝ่รู้ หรืออยากรู้เกี่ยวกับความรู้ประเภทปรัชญาการเมือง และความคิดทางการเมือง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ทฤษฎีความยุติธรรมของรอลส์
- ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความยุติธรรมของรอลส์
- สภาวะเริ่มแรก (The Original Position) จุดเริ่มต้นของหลักการเรื่องความยุติธรรมของจอห์น รอลส์
- การตัดสินใจเลือกหลักการ ความยุติธรรมของมนุษย์ในสภาวะเริ่มแรก
- ข้อวิจารณ์จากมุมมองของพวกอิสระนิยม (Libertarian) และพวกชุมชนนิยม (Communitarian)

ส่วนที่ 2 ภูมิหลัง และบริบทของ จอห์น รอลส์
- อัตชีวประวัติและผลงานของ จอห์น รอลส์
- บริบททางประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ที่มีผลต่อ A Theory of Justice ของจอห์น รอลส์

คำนิยม
นักปรัชญาการเมืองที่โด่งดังที่สุดในยุคของเราคือ จอห์น รอลส์ หนังสือคลาสสิกของเขาเรื่อง ทฤษฎีความยุติธรรม (A Theory of Justice) ตีพิมพ์ปี ค.ศ.1971 เป็นบทสรุปการมองความยุติธรรมแบบวิถีพันธสัญญาญาทางสังคมที่สมบูรณ์ที่สุดอมาตยา เซน (Amartya Sen)- เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ในค.ศ.1998
จอห์น รอลส์ คือนักปรัชญาการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในศตวรรษที่ 20 ในช่วงปี ค.ศ.1971 เมื่อนางฮิลลารี่ และข้าพเจ้ายังเป็นนักศึกษาอยู่ที่โรงเรียนกฎหมาย เราอยู่ท่ามกลางคนเป็นล้านที่ถูกขับเคลื่อนโดยหนังสืออันยอดเยี่ยมหลายเล่มและหนึ่งในนั้นก็คือเขา ผู้เขียนหนังสือ "A Theory of Justice" ซึ่งงานเล่มนี้ได้จัดวางความเข้าใจว่าด้วยสิทธิในการมีเสรีภาพและความยุติธรรมบนพื้นฐานของเหตุผลชุดใหม่ที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งบิล ตลินตัน (Bill Clinton)- ประธานาธิบดีคนที่ 42 ของสหรัฐอเมริกา
นักปรัชญาการเมืองในยุคของเราตอนนี้ต่างก็ทำได้แต่เพียงว่าจะอธิบายงานของตนภายใต้กรอบคิดของรอลส์อย่างไร หรือไม่ก็พยายามที่จะอธิบายว่าทำไมจึงไม่ได้เป็นแบบที่รอลส์เสนอโรเบิร์ต โนซิค (Robert Nozick)- ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และผู้เขียนหนังสืออันโด่งดัง เรื่อง "Anarchy, State, and Utopia"
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167954004 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 127 x 190 x 14 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์VICTORY
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน