0
จักรวาลในถ้วยกาแฟ ศาสตร์แห่งศิลป์ของการชมชิมรสกลิ่นกาแฟ
หากคุณเข้าใจหลักสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการรังสรรค์กาแฟ คุณย่อมสามารถแปรเปลี่ยนเป็นความคิดสร้างสรรค์ และรังสรรค์มุมมองที่มีต่อโลกใหม่ได้เช่นมนุษย์เรอเนซองส์ในอดีต ผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลก
หนังสือ375.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "How To Make Coffee จักรวาลในถ้วยกาแฟ" เล่มนี้ ได้อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ เบื้องหลังศิลปะแห่งการรังสรรค์กาแฟ ด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน ว่ากรรมวิธีหลักในการชงกาแฟทำอย่างไร เมล็ด การคั่ว การบดแบบไหน เหมาะกับการชงกาแฟแต่ละวิธีมากที่สุด กาแฟเดินทางจากแอฟริกาเข้าสู่ยุโรปในยุคเรอเนซองส์ และกลายเป็นเครื่องดื่มสำคัญที่ทำให้สมองตืนตัว เปิดรับความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ และความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดการมองโลกด้วยกรอบใหม่ จนอาจกล่าวได้ว่า กาแฟ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดยุคเรอเนซองส์

สารบัญ

- เมล็ด : The Bean
- เคมีแห่งกาแฟ : The Chemistry
- คั่วและบด : Roast & Grind
- การชง การสกัด และสมดุล : Brewing, Extraction & Balance
- กาแฟและเทคโนโลยี : Coffee & Technology
- วิธีรังสรรค์กาแฟ : How To Make Coffee
- คำตาม : Afterword
-

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167982199 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 144 x 214 x 14 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์openbooks, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2017
ชื่อเรื่องต้นฉบับHow To Make Coffee The Science Behind The Bean
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : The Ivy Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน