0
จักรวาลในหนึ่งอะตอม: การหลอมรวมวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณ
องค์ทะไลลามะเปรียบให้เห็นการตรวจสอบความจริง ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการเจริญภาวนา โดยใช้ทฤษฎีของดาร์วินและกฏแห่งกรรม กลศาสตร์ควอนตัมและปรัชญาทัศนะของธรรมชาติแห่งความเป็นจริง
ผู้เขียน องค์ทะไลลามะ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    องค์ทะไลลามะใช้เวลา 40 ปี ศึกษาวิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่หลายท่าน ทั้งยังปฏิบัติภาวนา ศึกษาหลักธรรมและปรัชญามาโดยตลอด ท่านนำประสบการณ์ที่สั่งสมมานำเสนอและวิเคราะห์อย่างแยบคาย ว่าทำไมวิถีแห่งการแสวงหาความรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณจึงจำเป็นต้องเป็นไปเพื่อเข้าให้ถึงแก่นแท้ของความเป็นจริง วิทยาศาสตร์บอกเราถึงวิธีการเรียนรู้โลกทางกายภาพ ในขณะที่จิตวิญญาณช่วยให้เราอยู่กับความเป็นจริงได้ แต่มุมมองแบบสุดขั้วของศาสตร์ทั้งสองก็ยังมีจุดอ่อนความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งสามารถลดทอนลงเป็นแค่วัตถุและพลังงาน ทำให้เราละเลยประสบการณ์อันหลากหลายของมนุษย์ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความใฝ่ฝัน ความเมตตา-กรุณา และวัฒนธรรม ขณะเดียวกันความเชื่อทางจิตวิญญาณที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ เช่น ความเชื่อที่ขัดแย้งกับหลักฐานตรรกะ และประสบการณ์ ก็อาจทำให้เราอยู่ในกรงของความคิดแบบสุดขั้วได้

   หนังสือเล่มนี้มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผสานวิทยาศาสตร์และจิตวิญญาณเข้าไว้ด้วยกัน แต่เป็นความพยายามเพื่อศึกษาศาสตร์ที่สำคัญสองประการของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อหาหนทางทำความเข้าใจโลกรอบตัวเราอย่างเป็นองค์รวมและมีบูรณาการ เพื่อค้นหาให้ลึกลงไปทั้งในสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น ผ่านการค้นพบเชิงประจักษ์ที่อยู่บนรากฐานของเหตุและผล

สารบัญ

บทที่ 1 ย้อนอดีต
บทที่ 2 เผชิญหน้ากับวิทยาศาสตร์
บทที่ 3 ความว่าง สัมพันธภาพ และควอนตัมฟิสิกส์
บทที่ 4 บิกแบง และจักรวาลไร้จุดกำเนิดแห่งพุทธศาสนา
บทที่ 5 วิวัฒนาการ กรรม และโลกของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 6 ปัญหาเรื่องจิตสำนึก
บทที่ 7 มุ่งสู่วิทยาการแห่งจิตสำนึก
บทที่ 8 ขอบข่ายของจิตสำนึก
บทที่ 9 จริยธรรมและพันธุกรรมแบบใหม่
บทสรุป วิทยาศาสตร์ จิตวิญญาณ และมนุษยชาติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164810310 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 143 x 209 x 13 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
ชื่อเรื่องต้นฉบับThe Universe in a Single Atom by His Holiness The Dalal Lama
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : The Lotts Agency
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน