0
ลด 20%
จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2010 (PDF)
หนังสือที่เปลี่ยนโลกทัศน์ การใช้ MS Excel จากการทำบัญชีงบดุล ไปเป็นการจัดการฐานข้อมูล
e-book คอมพิวเตอร์ ลด 20%
e-book คอมพิวเตอร์ ลด 20%
อ่านต่อ
หนังสือ405.00 บาท
e-books(PDF) ?180.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณทำงานกับฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในทุกรูปแบบ ด้วยการใช้คำสั่งต่างๆ ที่มีมากับโปรแกรม MS Excel โดยเริ่มตั้งแต่ทบทวนพื้นฐานของการใช้ Excel การออกแบบตาราง จัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล การคัดกรอง การเรียงลำดับ การนำข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออก การสรุปผล ไปจนถึงการใช้สูตรต่างๆ ที่มีมากับโปรแกรม หนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณออกแบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และหากคุณมีข้อมูลจัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูล คุณก็จะสามารถเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลกับ Excel เพื่อคัดกรองข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้หรือสรุปข้อมูลได้

สารบัญ

บทที่ 1 ทบทวนเทคนิคพื้นฐานของโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
บทที่ 2 ประยุกต์ใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซลเลียนแบบระบบจัดการฐานข้อมูล
บทที่ 3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
บทที่ 4 การสรุปข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล
บทที่ 5 สูตรในไมโครซอฟต์เอ็กเซลที่ใช้ร่วมกับงานฐานข้อมูล

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเทคนิคการออกเเบบข้อมูล ให้สะดวกต่อการนำไปประมวลผลต่อด้วยไมโครซอฟต์เอ็กเซล เเละการนำข้อมูลจากภายนอกมาใช้โดยลำดับ สามารถทำความเข้าใจโดยง่ายเเละประยุกต์กับการจริงได้ทันที ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานไมโครซอฟท์เอ็กเซลล์ในการจัดการข้อมูลที่มีคุณภาพเล่มหนึ่ง ที่ท่านผู้อ่านไม่ควรพลาดการเป็นเจ้าของครับสันติพงศ์ ณ สุย- Microsoft Most Valuable Professional (MVP-Excel 2010-2011)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160830473 (PDF) 960 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน