0
ลด 50%
จัดการฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ด้วย Transact-SQL
Transact-SQL สามารถใช้กับฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ทุกฐานข้อมูล เช่น MySQL, MS SQL, Oracle ใช้สำหรับหาผลสรุปจากฐานข้อมูล จัดการข้อมูลจากกระบวนการ Transact-SQL
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การจัดการกับฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ จะต้องใช้โปรแกรม Transact-SQL ที่รวมเอาภาษา SQL ที่เป็นภาษากลางเข้าด้วยกัน และมีการทำงานทีละขั้นตอน คำสั่ง Transact SQL ที่กล่าวในหนังสือนี้ เป็นส่วนที่ใช้บ่อยๆ ในระดับการทำงานพื้นฐาน ที่ทำงานกับฐานข้อมูลโดยตรง ยังไม่ครอบคลุมถึงการปรับแต่งความปลอดภัย หรือการกำหนดสิทธิผู้ใช้ ถึงแม้ว่าคำสั่งในหนังสือนี้จะอ้างอิงตาม Microsoft SQL แต่สามารถใช้กับ MySQL ได้ ในการนำเสนอนอกจากคำอธิบายแล้ว ยังแสดงถึงการเขียนคำสั่ง และรูปแสดงผลของคำสั่งนั้นๆ ด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 การใช้คำสั่ง Transact-SQL
บทที่ 2 ชนิดข้อมูลและตัวแปร
บทที่ 3 ไวยากรณ์ Transact-SQL
บทที่ 4 การสร้างตารางใหม่และปรับปรุง
บทที่ 5 คำสั่ง SQL แบบเลือกข้อมูลการทำงาน
บทที่ 6 Join Table
บทที่ 7 การแต่งข้อมูลด้วยฟังก์ชั่น
บทที่ 8 ฟังก์ชั่นตอนที่ 1
บทที่ 9 ฟังก์ชั่นตอนที่ 2
บทที่ 10 การสร้าง ปรับปรุง View และ Procedure
บทที่ 11 การสร้างและปรับปรุงฟังก์ชั่น
บทที่ 12 การดูโครงสร้าง
บทที่ 13 การควบคุมเคอร์เซอร์เพื่อแสดงผล และการอ่านข้อมูลทีละข้อมูล
บทที่ 14 การตั้งค่าทำงาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160815203 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 9 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน