0
ลด 10%
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python Data Science
ใช้ประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Science โดยใช้ภาษา Python ร่วมกับไลบรารีต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปจัดการ วิเคราะห์ และทำนายผลข้อมูลในเบื้องต้นได้
หนังสือ288.00 บาท
e-books(PDF) ?256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    Data Science ถือเป็นวิทยาศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ว่าด้วยการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นฐานไปสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีแขนงอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น Data Mining, Deep Learning, Machine Learning รวมถึง Artificial Intelligence (AI) อีกด้วย ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีผู้สนใจที่จะศึกษา Data Science สำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Science โดยใช้ภาษา Python ร่วมกับไลบรารีต่างๆ เช่น NumPy, Pandas, Matplotlib และ Scikit-learn ซึ่งนอกจาก Data Science แล้ว ยังกล่าวถึง Machine Learning ขั้นพื้นฐานเอาไว้ด้วย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปจัดการ วิเคราะห์ และทำนายผลข้อมูลในเบื้องต้นได้ รวมทั้งเป็นแนวทางสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 การใช้ Jupyter และ Colab
บทที่ 2 โครงสร้างข้อมูลแบบ Sequence
บทที่ 3 การใช้ไลบรารี NumPy
บทที่ 4 การจัดการข้อมูลด้วยออบเจ็กต์ Series
บทที่ 5 การสร้างและเลือกข้อมูลจาก DataFrame
บทที่ 6 ฟังก์ชันพื้นฐานของ DataFrame
บทที่ 7 การกำหนดสไตล์และออปชัน
บทที่ 8 การใช้แหล่งข้อมูลจากไฟล์
บทที่ 9 ปฏิบัติการกับกลุ่มข้อมูล
บทที่ 10 ข้อมูลอนุกรมเวลา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839087 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 190 x 240 x 16 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน