0
จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ
ขอพาผู้อ่านย้อนรอยความสนุกจากประสบการณ์การจัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ ผ่านกรณีตัวอย่างที่หลากหลาย ตัวอย่างของบัณฑิตจบใหม่จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ จากหลายสถาบัน ถ้าพร้อมแล้ว...ไปลุยกันเลย!!!
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ" ขอพาผู้อ่านย้อนรอยความสนุกจากประสบการณ์การจัดอบรมอย่างไรให้โดนใจ ผ่านกรณีตัวอย่างที่หลากหลาย ตัวอย่างของบัณฑิตจบใหม่จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ จากหลายสถาบัน ซึ่งเมื่อเขาตั้งใจแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผลการฝึกอบรมจะเป็นอย่างไร เขาจะสามารถทลายกรอบการอบรมแบบดั้งเดิมได้หรือไม่? เขาจะผ่านโจทย์ที่ท้าทายในการเป็นวิทยากรในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร?

    นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับ How-to ในการจัดกิจกรรมการอบรมให้โดนใจ, How-to ในการสร้างบรรยากาศการอบรมเชิงบวก...แล้ว คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับ How-to ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่โดนใจผู้เรียน (ผ่านกรณีตัวอย่างที่หลากหลายจาก Youtube : IMTEAC Model) ถ้าผู้อ่านพร้อมแล้ว...ไปลุยกันเลย!!!

สารบัญ

บทที่ 1 การประเมินความต้องการจำเป็น
บทที่ 2 จริยธรรมที่สำคัญในการฝึกอบรม
บทที่ 3 IMTEAC Model
บทที่ 4 การประยุกต์ใช้ IMTEAC Model ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียนรู้
บทที่ 5 การประยุกต์ใช้ IMTEAC Model ขั้นตอนที่ 2 สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ IMTEAC Model ขั้นตอนที่ 3 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เดิม
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้ IMTEAC Model ขั้นตอนที่ 4 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใหม่
บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ IMTEAC Model ขั้นตอนที่ 5 แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ IMTEAC Model ขั้นตอนที่ 6 ประมวลสรุปผลกลั่นองค์ความรู้

- บทส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340522 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน