0
จับคำศัพท์มาแต่งประโยคภาษาอังกฤษ
รวมคำศัพท์ง่ายๆ ที่ไม่ยากเกินความสามารถ ให้ฝึกอ่าน ฝึกใช้ ฝึกทบทวนคำศัพท์ที่มีความหมายมากกว่าหนึ่ง พร้อมทั้งประโยคตัวอย่างเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และสามารถน้ำไปใช้จริงได้ถูกต้อง
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ง่ายๆ ที่ไม่ยากเกินความสามารถ ให้ฝึกอ่าน ฝึกใช้ ฝึกทบทวนคำศัพท์ที่มีความหมายมากกว่าหนึ่ง พร้อมทั้งประโยคตัวอย่างเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และสามารถน้ำไปใช้จริงได้ถูกต้อง

สารบัญ

- ABOUT รอบๆ ราวๆ ประมาณ แถวๆ ใกล้ๆ ในเรื่อง เกี่ยวกับ คร่าวๆ
- ASK ขอร้อง ขอ ถาม เชิญชวน
- BIG ใหญ่
- BOLD กล้าหาญ
- BOOK หนังสือ ตำรา เล่ม
- BRIGHT สว่าง ฉลาด
- BURST ระเบิด แตกออก ระเบิดแตก ผลิ พอง ปริ ปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน
- CALL โทรศัพท์ เรียก ตั้งชื่อ
- CARELESS ประมาท ไม่ระมัดระวัง ไม่เอาใจใส่ ไม่กังวล
- CHANGE เปลี่ยน แก้ไข แลก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164414419 (ปกอ่อน) 512 หน้า
ขนาด: 137 x 202 x 25 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ADJ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน