0
จับคู่คณิตคิดเลขเร็ว
มาฝึกทักษะการคิดคำนวณตัวเลขด้วยการบวกและการลบกับกิจกรรมโยงเส้นจับคู่คณิตคิดเลขเร็ว
หนังสือ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มาฝึกทักษะการคิดคำนวณตัวเลขด้วยการบวกและการลบกับกิจกรรมโยงเส้นจับคู่คณิตคิดเลขเร็ว ที่จะช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกการคิดคำนวณตัวเลขในใจอย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มทักษะการจดจำและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์สามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาได้ในอนาคต

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757409339 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 3 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตั้งไข่, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน