0
ลด 55%
จากมะเร็งอย่างเป็นสุข
ดูแลร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของ ผู้ป่วยมะเร็งและคนในครอบครัว ให้จากกันอย่างเป็นสุข
หนังสือ69.00 บาท
e-books(PDF) ?109.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    “จากมะเร็งอย่างเป็นสุข” หนังสือที่รวบรวมวิธีดูแลอาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณของทั้งผู้ป่วยโรคมะเร็งและคนในครอบครัว เพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกัน ยอมรับความจริง มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกัน เมื่อช่วงเวลาสุดท้ายมาถึง ผู้ป่วยจะได้จากไปอย่างสงบ ปราศจากความกังวล คนในครอบครัวก็สามารถทำใจและกลับไปใช้ชีวิตปรกติได้เร็วขึ้น เป็นการจากกันอย่าง “เป็นสุข” สมดังความตั้งใจดีของทุกคน

สารบัญ

- โรคมะเร็งระยะบั้นปลายชีวิต
- การดูเเลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะบั้นปลายชีวิต
- อารมณ์และจิตใจของผู้ป่วยและการดูแล
- จิตวิญญาณของผู้ป่วยเเละการดูเเล
- การฆ่าตัวตายของผู้ป่วยและการป้องกัน
- การดูเเลผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะบั้นปลายชีวิต เมื่อใกล้สิ้นชีวิตและเมื่อสิ้นชีวิตเเล้ว
- ปรานีฆาต
- สัญญาณของการใกล้สิ้นชีวิตและการสิ้นชีวิต
- การดูเเลคนในครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะบั้นปลายชีวิต
- การเยียวยาคนในครอบครัวผู้ป่วยภายหลังผู้ป่วยสิ้นชีวิต
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้เขียนคนเดียวกับ "อยู่กับมะเร็งอย่างเป็นสุข", "กินอย่างไรเมื่อเป็นมะเร็ง", "ใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อหายจากมะเร็ง"

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160804207 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน