0
จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง
เรื่องเล่าของยายคำแพงในเล่มนี้ ฉายภาพความเป็นอีสานได้ครอบคลุมและครบถ้วนมากขึ้น เพราะได้เล่ารายละเอียดชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ทั้งสิบสองเดือน
หนังสือ147.25 บาท
e-books(PDF) ?123.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สารคดีเรื่อง จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง ของ สิริวธู วงศโภชย์ นอกจากสะท้อนสัมพันธภาพแห่งความรักระหว่าง "ยาย" อีสาน กับ "หลาน" ฝรั่ง ได้น่าประทับใจแล้ว ยังมุ่งเน้นคำสอนจากผู้ใหญ่ถึงเด็กตามอย่างวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม คือจากใจคุณยายผู้ผ่านโลกถึงหลานฝรั่งซึ่งกำเนิดลืมตามาดูโลกภายหลัง ในฐานะผู้ "อาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้า ข้าเข้าใจ" หรือตามคำโบราณว่า "เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด" เพื่อให้ตระหนักในความเป็นคน หรือ "มนุษย์" ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น "สัตว์ประเสริฐ" 

    สาระหลักของเรื่องนี้มุ่งสะท้อนให้เยาวชนรุ่นหลังมีความรัก และตระหนักในชาติกำเนิดและถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ผ่านการดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่บรรพชนอีสานได้สั่งสอนหรือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา อันจะนำพาให้วิถีชีวิตมีความดีงามตามครรลองของคนอีสาน

สารบัญ

1. ลูกข้าวเหนียวพันธุ์แท้
2. แผ่นดินแม่คือบ้านทุ่ง
3. สูงส่งบุญเข้ากรรม
4. คูณค้ำบุญคูณลาน
5. สืบสานบุญข้าวจี่
6. ชวนน้องพี่บีบข้าวปุ้น
7. ประเพณีบุญผะเหวด
8. วิเศษนักของกินอีสาน
9. วันดอกจานร่วง
10. มะม่วงแผ่นบนใบตองจาน
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- รางวัลสารคดีสำหรับเยาวชน รางวัลชมเชยแว่นแก้ว ประจำปี 2555

คำนิยม
นอกจากสะท้อนสัมพันธภาพแห่งความรักระหว่าง"ยาย"อีสาน กับ "หลาน" ฝรั่งได้น่าประทับใจแล้ว ยังมุ่งเน้นคำสอนจากผู้ใหญ่ถึงเด็กตามอย่างวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมคือจากใจคุณยายผู้ผ่านโลกถึงหลานฝรั่งซึ่งถือกำเนิดมาลืมตาดูโลกภายหลัง ในฐานะผู้ "อาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้า ข้าเข้าใจ" หรือตามคำโบราณว่า "เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด" เพื่อให้ตระหนักถึงความเป็นคน หรือ "มนุษย์" ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น "สัตว์ประเสริฐ"สุธาทิพย์ โมราลาย- อาจารย์หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาชีพศิลปาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160411528 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน