0
จากลิงสู่ AI
มุมมองใหม่ต่อวิวัฒนาการแห่งมวลมนุษย์
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอความเข้าใจอันน่าหลงใหลต่อชีวิตของบรรพบุรุษของพวกเรา ตลอดจนค้นหาความจริงเกี่ยวกับกระบวนการอันเป็นพลวัต ซึ่งนำไปสู่การสถาปนาสังคมมนุษย์ที่ซับซ้อน ทั้งยังได้ให้มุมมองแบบองค์รวมต่อประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติและวิวัฒนาการทางสังคม โดยการดึงหลักฐานชิ้นล่าสุดจากวิทยาการแขนงต่าง ๆ ในวงกว้าง และนำเสนอสมมุติฐานใหม่ ๆ ต่อต้นกำเนิดแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ หลังจากการสำรวจการเผชิญหน้าระหว่าง "โฮโม เซเปียนส์" กับมนุษย์ "สปีชีส์" อื่น ๆ แง่มุมอันหลากหลายของชีวิตในสังคมที่อุบัติขึ้น ซึ่งได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม การงาน เวลาว่าง การเรียนรู้ อาหาร โรคภัย และบทบาทของสตรี ได้ถูกนำมาศึกษา ผู้เขียนได้มุ่งเน้นไปที่บทบาทสำคัญของการพัฒนาคน จากสัตว์ป่าสู่สัตว์บ้าน กระบวนการซึ่งลดทอนความก้าวร้าวตามธรรมชาติ และเพิ่มพูนท่าทีอันเป็นมิตร ในการนำไปสู่ความอยู่รอด จุดมุ่งเน้นอีกอย่างคือ "โฮโม อีโคโนมิคัส" 

    นอกจากนี้ ความสำคัญของความคิดเชิงสัญลักษณ์ต่อการอุบัติของส่วนเกินในสินค้าและบริการยังถูกเน้นย้ำ พร้อมกับการวิเคราะห์ว่า สิ่งนี้นำไปสู่การสะสมความมั่งคั่งส่วนบุคคล และการพัฒนาสังคมแบบลำดับชั้นในยุคแรกได้อย่างไร ท้ายที่สุดการอภิปรายในหนังสือได้มุ่งไปแห่งมนุษย์อนาคต และความเสี่ยงที่เป็นไปได้ซึ่งมีสาเหตุจากปัญญาประดิษฐ์ วัตถุประสงค์คือการเปิดเผยรากเหง้าที่อยู่ลึกลงไปของพฤติกรรมทางสังคมของเรา และวิถีทางที่มันกำลังจะเกี่ยวพันกับพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคม

สารบัญ

1. ประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งของเรา : ภาพรวมแบบสั้น ๆ
2. ความหลากหลายทางชีวภาพของมนุษย์และการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิด
3. ความก้าวหน้าอย่างคงที่ของการครองความเป็นใหญ่
4. ลิงเปลือยแต่งตัว
5. วิวัฒนาการแห่งสตรี
6. งาน เวลาว่าง และการเรียนรู้
7. อาหารสำหรับร่างกายและจิตใจ
8. โรคภัยและความโศกเศร้า
9. สมองและจิตใจ
10. โลกในจินตนาการ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168295564 (ปกอ่อน) 402 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 32 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วารา พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2022
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Switzerland AG
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน