0
จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้ : เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี
นำเสนออีกแง่มุมหนึ่งของประวัติศาสตร์การทหารในยุคที่สมเด็จพระเจ้าตากสินครองแผ่นดิน โดยให้ความสำคัญเฉพาะยุทธศาสตร์การทหารที่พระองค์ใช้รบกับพม่าในศึกสามศึก ได้แก่ ศึกบางกุ้ง ศึกบางแก้ว และศึกอะแซหวุ่นกี้
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "จากศึกบางกุ้งถึงศึกอะแซหวุ่นกี้ : เผยโฉมยุทธศาสตร์พม่ารบไทยยุคธนบุรี" โดย "ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์" เล่มนี้ เป็นงานที่เผยมุมมองใหม่ของประวัติศาสตร์ไทย ที่ทําให้เราได้ประจักษ์ว่า การสงครามระหว่างไทยพม่าที่เกิดขึ้นในช่วง 15 ปีของยุคธนบุรี แท้จริงแล้วแต่ละศึกมีความสืบเนื่องเกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจารย์สุเนตรได้วิเคราะห์เหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่ทําให้เข้าใจได้ว่า เหตุใดราชสํานักอังวะจึงมุ่งมั่นที่จะปราบปรามพระเจ้าตากสิน อันนํามาสู่การอธิบายความเชื่อมโยงของศึกสําคัญในยุคธนบุรี

    และที่น่าสนใจคือ ท่านได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การรบของพม่า นับจากยุทธศาสตร์คีมหนีบที่ทําให้พม่าประสบผลสําเร็จในการศึกคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งหลัง พ.ศ. 2310 มาสู่ศึกอะแซหวุ่นกี้ พ.ศ. 2318 สงครามครั้งสุดท้ายในยุคธนบุรี ที่พม่าใช้กลยุทธ์ใหม่ในการชิงชัยกับทัพไทยเพื่อตีเมืองพิษณุโลก

สารบัญ

- ศึกบางกุ้ง
- ยุทธศาสตร์คีมหนีบ : หลักคิดและปฏิบัติการ
- การรวมหัวเมืองเหนือกับความล้มเหลวของยุทธศาสตร์คีมหนีบ
- ศึกตีนครเชียงใหม่ พ.ศ.2317
- แนวรบบนเส้นทางด่านพระเจดีย์สามองค์ พ.ศ.2316
- แนวรบทางเหนือกับความล้มเหลวของเนเมียวสีหบดี
- มอญ : ต้นเหตุแห่งสงครามไทย-พม่ายุคราชวงศ์คองบอง
- ศึกบางแก้ว
- ศึกอะแซหวุ่นกี้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164650121 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 165 x 242 x 7 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน