0
จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย : แผนการสู่อิสรภาพ
หนังสือจำเป็นสำหรับการต่อต้านเผด็จการ
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ทรราชย์มีอำนาจบังคับข่มเหงได้ ก็ต่อเมื่อเราปราศจากความเข้มแข็งในการต่อต้าน... ประชาชนที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ ไม่จำเป็นต้องอ่อนแอตลอดกาล เช่นเดียวกับเผด็จการที่ไม่จำเป็นต้องมีอำนาจค้ำฟ้าเสมอไป" 

    "ยีน ชาร์ป" นักวิชาการด้านปฏิบัติการไร้ความรุนแรง เขียนหนังสือ "จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย : แผนการสู่อิสรภาพ" เล่มนี้ ขึ้นครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2530) ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นคู่มือการต่อสู้สำหรับนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มเล็ก ๆ ในพม่า แต่ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทการต่อสู้ของประชาชนหลากพื้นที่ ส่งผลให้งานเขียนเล่มนี้ถูกนำไปแปลมากกว่า 30 ภาษา และยังคงมีอิทธิพลทางความคิดต่อขบวนการประชาธิปไตยทั่วทุกมุมโลก การเปิดโปงจุดอ่อนต่าง ๆ ของเผด็จการ ทั้งยังเน้นย้ำอยู่เสมอว่าการขืนต้านทางการเมืองโดยไม่ใช้ความรุนแรงเป็นไปได้ และสร้างข้อได้เปรียบให้กับการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยมากเพียงใด เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เผด็จการในประเทศต่าง ๆ พยายามระงับการเผยแพร่หนังสือเล่มนี้อยู่เสมอ

    หนังสือเพียงเล่มเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการโค่นล้มเผด็จการและสร้างประชาธิปไตย เช่นเดียวกับที่ไม่มีแผนการใดเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการต่อสู้ทุกรูปแบบ แต่การเริ่มต้นเรียนรู้แนวทางที่เป็นประโยชน์และสร้างข้อได้เปรียบในการต่อสู้ให้มากขึ้น อาจเป็นก้าวสำคัญของการปลี่ยนแปลงสังคม "จากผด็จการสู่ประชาธิปไตย" 

สารบัญ

บทที่ 1 เผชิญหน้ากับเผด็จการอย่างเป็นจริง
บทที่ 2 อันตรายของการเจรจา
บทที่ 3 เมื่อใดจึงมีอำนาจ
บทที่ 4 เผด็จการมีจุดอ่อน
บทที่ 5 การใช้อำนาจ
บทที่ 6 ความจำเป็นของการวางแผนยุทธศาสตร์
บทที่ 7 วางแผนยุทธศาสตร์
บทที่ 8 ประยุกต์ใช้การขืนต้านทางการเมือง
บทที่ 9 ทำลายเผด็จการ
บทที่ 10 รากฐานสำหรับประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

คำนิยม
"แนวคิดและวิธีการในหนังสือเล่มนี้ สร้างความฉิบหายต่อผู้นำเผด็จการมาแล้วทั่วโลก"เดอะนิวยอร์กไทมส์
นอกจากเนื้อหาแล้ว ข้าพเจ้าหวังว่าผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ยังได้ฟูมฟัก "ความหวัง" ดังที่ได้เกริ่นไว้ข้างว่างานเขียนของชาร์ปทรงพลัง เพราะมุ่งปลุกความเป็นนักเปลี่ยนแปลงในตัวเรา ชาร์ปฉายแสงให้เห็นทางว่ายังมีทางเลือกอยู่ แม้ดูเหมือนหนทางตีบตัน ทางเลือกนี้มิใช่แนวทางแห่งศาสดาหรือผู้มีบุญญาที่ไหน ทว่าเป็นผลิตผลจากความคิดสร้างสรรค์ของคนธรรมดาเดินดินอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ข้าพเจ้ายังหวังอีกว่าหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบ เราจะก้าวเดินไปพร้อมกัน โดยโอบอุ้มความหวังว่าสักวันสังคมไทยจะปลดแอกตนจากเงื้อมมือเผด็จการ และร่วมสร้างวิถีทางแห่งประชาธิปไตยอันยั่งยืนจันจิรา สมบัติพูนศิริ
สำหรับประเทศไทย หนังสือเล่มนี้ไม่ล้าสมัยอย่างแน่นอน ในประเทศที่มีรัฐประหารบ่อยกว่าสงคราม การเรียนรู้วิธีต่อต้านรัฐประหารอย่างเป็นระบบและด้วยสันติวิธี อาจจำเป็นมากกว่าการเกณฑ์ทหารและการเรียน ร.ด. หากคนไทยทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนการรัฐประหาร นวมทองอาจจะไม่จำเป็นต้องสละชีวิต ชาร์ปเรียกร้องให้ประชาชนกล้าหาญ และมีวินัยที่จะต่อต้านการทำรัฐประหารและเผด็จการ เขาวางวิธีต่าง ๆ ที่ประชาชนธรรมดาสามารถทำได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง หนังสือเล่มนี้อาจทำให้ผู้รักประชาธิปไตยที่ต้องการต่อต้านแข็งขืนแต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร มองเห็นช่องทางในการเคลื่อนไหวและรวมกลุ่มจัดกิจกรรมได้ด้วยตนเองธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168209127 (ปกอ่อน) 206 หน้า
ขนาด: 128 x 185 x 12 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2020
ชื่อเรื่องต้นฉบับFrom Dictatorship to Democracy, A Conceptual Framework for Liberation
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน