0
จากเมืองตาก สู่สะเทิม ความสัมพันธ์ทางศิลปกรรมไทย พม่า มอญ กะเหรี่ยง ตามเส้นทางสู่ปากน้ำสาละวิน
สู่เส้นทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางศิลปกรรม ไทย พม่า มอญ กะเหรี่ยงไหลตามเส้นทางสู่ปากน้ำสาละวิน
หนังสือ522.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จากเมืองตาก สู่สะเทิม ความสัมพันธ์ทางศิลปกรรมไทย พม่า มอญ กะเหรี่ยง ตามเส้นทางสู่ปากน้ำสาละวิน" เป็นหนังสือที่จะพาคุณไปสำรวจศิลปะโบราณตามเส้นทางจากภาคเหนือออก สู่ชายฝั่งทะเล ในอาณาจักรมอญศิลปกรรมที่น่าสนใจนี้ แสดงให้เห็นการติดต่อระหว่างคนไทย พม่า มอญ และกะเหรี่ยงตลอด 1500 ปี จากศิลปะสะเทิมมาจนถึงสมัยปัจจุบันโดยที่ชายแดนไม่อาจกั้นแบ่งความสำพันธ์ของ "คน" ให้ขาดจากกันได้ สู่เส้นทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ทางศิลปกรรม ไทย พม่า มอญ กะเหรี่ยง ไหลตามเส้นทางสู่ปากน้ำสาละวิน

สารบัญ

บทที่ 1 ศิปละไทยในประเทศพม่าและศิลปะพม่าในประเทศไทย : ข้อสังเกตเบื้องต้นจากศิลปกรรมตามแนวชายแดน
บทที่ 2 จากลุ่มน้ำปิงสู่เมืองเมาะตะมะ-เมาะลำไย : การสำรวจเส้นทางข้อมูลโบราณสถานเบื้องต้นและการตรวจสอบกับแผนที่โบราณ
บทที่ 3 ศิลปะสะเทิม ศิลปะทวารวดี และศิลปะหริภุญชัย : ความเกี่ยวข้องทางศิลปกรรมก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะสุโขทัย ศิลปะอยุธยาศิลปะล้านนากับศิลปะมอญสมัยเมาะตะมะ-หงสาวดี ในพุทธศตวรรษที่ 19-21
บทที่ 5 ศิลปะมอญ-พม่าในภาคตะวันตกของประเทศไทย กับความสัมพันธ์กับรัฐมอญ-รัฐกะเหรี่ยงภายใต้อาณานิคมอังกฤษ
บทที่ 6 ศิลปะพม่า-มอญในภาคตะวันตกสมัยปัจจุบัน
- ส่งท้าย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165864503 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 164 x 242 x 20 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน