0
จากแฟ้มเอกสารลับที่สุด: เผย "ข้อมูลใหม่" ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NARA)
หลักฐานข้อค้นพบเหล่านี้อยู่ในหนังสือเรื่องนี้ทั้งหมดแล้ว “ข้อมูลใหม่” ที่มีคุณค่า มีความสำคัญ และจะมีผลต่อการรื้อถอนคำอธิบายประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกฯโดยเฉพาะเรื่องขบวนการเสรีไทย จาก "ตำนานเดิม"
หนังสือ465.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เผย "เอกสารลับ-ลับที่สุด-ลับสุดยอด" (Very Secret, Top Secret) ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NARA) ที่จะทำให้การอธิบายประวัติศาสตร์ภายในของไทยสมัยสงครามโลกฯ เปลี่ยนไป

    เอกสารลับลับที่สุดของญี่ปุ่น ช่วยปิดจุดอ่อนวิจัยทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกฯ
    1) กรณีการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยเข้าสู่บริเวณตอนเหนือประชิดชายแดนของประเทศจีน และข้อสงสัยการติดต่ออย่างลับ ๆ ระหว่างทหารไทยกับฝ่ายจีน
    2) กรณีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ยอมออก
    3) กรณีฝ่ายญี่ปุ่นได้พยายามชักชวนให้จอมพล ป.พิบูลสงคราม เดินทางไปญี่ปุ่นหลายครั้ง แต่จอมพล ป. ก็บ่ายเบี่ยงเสมอ

    หลักฐานข้อค้นพบเหล่านี้อยู่ในหนังสือเรื่องนี้ทั้งหมดแล้ว "ข้อมูลใหม่" ที่มีคุณค่า มีความสำคัญ และจะมีผลต่อการรื้อถอนคำอธิบายประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกฯ โดยเฉพาะเรื่องขบวนการเสรีไทย จาก "ตำนานเดิม" ไปสู่แนวทางใหม่อย่างมีน้ำหนักยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ: การเรียนรู้ที่ถูกหลักการพัฒนาการศึกษาวิจัยอย่างสนุกและต่อเนื่องไม่รู้จบ
บทที่ 2 การค้นพบ ความหมายและความสำคัญ ของเอกสารลับ-ลับที่สุด-ลับสุดยอดจาก NARA
บทที่ 3 บันทึกนายเตียง ศิริขันธ์ : กำเนิดเสรีไทยภายในประเทศและการต่อต้านเผด็จการทหาร
บทที่ 4 บันทึกคำให้การของนายกนต์ธีร์ ศุภมงคล: ที่มาของจำนวนพลพรรคเสรีไทยนับแสน
บทที่ 5 เอกสารลับ-ลับที่สุดของญี่ปุ่น: ช่วยปิดจุดอ่อนการวิจัยประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกฯ
บทที่ 6 บทสรุป: เอกสารต้นฉบับในฐานะเครื่องมือของการเรียนการสอนและศึกษาวิจัยทางประวัติศาสตร์

คำนิยม
หนังสือ "จากแฟ้มเอกสารลับที่สุด: เผย "ข้อมูลใหม่" ทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NARA)" จึงเป็นหนังสือที่ให้ความคิด และข้อคิดที่ดีสำหรับผู้อ่าน จึงขอแสดงความยินดีที่หนังสือนี้ได้พิมพ์ออมาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส่วนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ "คำนิยม" ในพลเอกหญิง ศ.เกียรติคุณ ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165825061 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 162 x 229 x 16 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, มูลนิธิสถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน