0
ลด 15%
จากใต้สู่อีสาน ผลึกแห่งชีวิต พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" พ.1 (PDF)
E-Book Fair สนพ. มติชน ลดราคาพิเศษ 15% (Digital)
อ่านต่อ
e-books(PDF) ?50.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

...”ถ้าใครเป็นทหารแล้วไม่มีเลือดเนื้อความเป็นทหาร ขออย่าได้เป็นดีกว่า” ทหารอาชีพคือ ทหารที่เลือดเนื้อจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารมีอยู่ในตนครบถ้วนสมบูรณ์ กล่าวคือ รักและเชิดชูสถาบันทหาร เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำรงความซื่อสัตย์และสุจริตต่อตน ต่อครอบครัว ต่อสถาบัน และต่อชาติบ้านเมืองอย่างมั่นคง เป็นทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและนักการเมือง ภูมิใจในเกียรติศักดิ์ของทหาร และความเป็นทหาร รักและดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของทหารและสถาบันทหารด้วยชีวิต รู้และเข้าใจว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”...พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี...(จากปกหลัง)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300015652 (PDF) 135 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน