0
จำคันจิจากภาพ (PDF)
นำเนื้อหามาจาก “บัตรช่วยจำคันจิจากภาพ” ใช้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคันจิเบื้องต้นที่น่าสนใจกว่า 313 ตัว ผ่านรูปภาพช่วยจำที่จะช่วยให้การจดจำคันจิง่าย สนุก และไม่น่าเบื่ออีกต่อไป แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ
e-books(PDF) ?349.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเนื้อหามาจาก “บัตรช่วยจำคันจิจากภาพ” ใช้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคันจิเบื้องต้นที่น่าสนใจกว่า 313 ตัว ผ่านรูปภาพช่วยจำที่จะช่วยให้การจดจำคันจิง่าย สนุก และไม่น่าเบื่ออีกต่อไป แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ 22 หมวด ประกอบด้วยข้อมูลของคันจิแต่ละตัว ทั้งลำดับการเขียน จำนวนขีด ความหมาย เสียงอ่านแบบจีน (คุนโยมิ) เสียงอ่านแบบญี่ปุ่น (องโยมิ) และตัวอย่างคำศัพท์ที่ประสมจากคันจิตัวนั้น ๆ พร้อมแบบฝึกหัดจำนวนมากที่มีความหลากหลาย ใช้ทบทวนได้หลายมิติ

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวน
บทที่ 2 ปฏิทิน
บทที่ 3 เวลา
บทที่ 4 ผู้คน
บทที่ 5 ครอบครัว
บทที่ 6 ทิศทาง
บทที่ 7 ร่างกาย
บทที่ 8 การซื้อของ 1
บทที่ 9 การซื้อของ 2
บทที่ 10 การรับประทานอาหาร
บทที่ 11 ฤดูกาลและสภาพอากาศ
บทที่ 12 ธรรมชาติ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840209191 (PDF) 465 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน