0
จำสูตรได้ ใช้สูตรเป็น ฟิสิกส์ ม.ปลาย (ฉบับพิมพ์ใหม่)
รวบรวมสูตรฟิสิกส์ ม.ปลาย ที่สำคัญแบบครบถ้วน พร้อมคำอธิบายและตัวอย่าง การนำไปใช้ในข้อสอบ เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบในโรงเรียน และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ผู้เขียน ครูพี่นัน
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จำสูตรได้ ใช้สูตรเป็น ฟิสิกส์ ม.ปลาย (ฉบับพิมพ์ใหม่)" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมสูตรฟิสิกส์ที่สำคัญของระดับชั้น ม.ปลาย แบบครบถ้วน โดยแต่ละสูตรจะมีการยกตัวอย่างโจทย์เพื่อให้น้อง ๆ ทราบวิธีการนำสูตรไปใช้ พร้อมแทรกเทคนิคการจำ รวมทั้งมีภาพประกอบคำอธิบายที่ช่วยให้น้อง ๆ เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ด้านหลังภาคผนวกจะมีการรวบรวมสัญลักษณ์ที่สำคัญ และสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ อาทิ คำอุปสรรค การแปลงหน่วยอุณหภูมิ การหาพื้นที่และปริมาตรระบบเมตริกซ์ เป็นต้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 เส้นตรง
บทที่ 2 แนวดิ่ง
บทที่ 3 แรง มวล กฎของนิวตัน
บทที่ 4 โพรเจกไทล์
บทที่ 5 วงกลม
บทที่ 6 ซิมเปิลฮาร์มมอนิก
บทที่ 7 งาน พลังงาน
บทที่ 8 โมเมนตัม
บทที่ 9 ของไหล
บทที่ 10 ของแข็ง
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. รวบรวมสูตรฟิสิกส์ที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน พร้อมตัวอย่างโจทย์เพื่อให้รู้ว่าสูตรนี้ใช้กับโจทย์แบบไหน
2. มีแทรกเทคนิคการจำและหลักการนำไปใช้ รวมถึงภาพประกอบเนื้อหาที่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น
3. ในภาคผนวกจะมีการรวบรวมสัญลักษณ์ที่สำคัญ และสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ เช่น คำอุปสรรค การแปลงหน่วยอุณหภูมิ การหาพื้นที่และปริมาตรระบบเมตริกซ์ เป็นต้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164940543 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 18 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์GANBATTE
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน