0
จำเป็นต้องพูดได้เมื่อไปเที่ยว Korean Edition
"ภาษาเกาหลี" จะไม่เป็นอุปสรรคในการไปเที่ยวประเทศเกาหลีอีกต่อไป เพียงพกเล่มนี้ไปด้วย!
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมบทสนทนาที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่การหาตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก การซื้อตั๋วรถไฟ การขึ้นรถเมล์ การเรียกรถแท็กซี่ การขึ้นเครื่องบิน   การสนทนากับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากร การถามทาง การซื้อของ การรับประทานอาหารในร้านอาหาร และอีกหลากหลายที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน ทุกประโยคในหนังสือเล่มนี้ สามารถหยิบไปใช้สนทนาพูดคุยถามตอบได้จริงในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเกาหลี โดยบทสนทนาได้แปลโดยผู้แปลที่ทำงานเป็นล่ามในบริษัทของเกาหลี เดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีบ่อยครั้ง และใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน ทำให้ทุกประโยคถูกต้องและมีความเป็นธรรมชาติของภาษา ภายในเล่มยังมีคำอ่านที่เขียนด้วยภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทำให้สามารถอ่านออกเสียงตามได้ง่าย แม้จะไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อนก็ตาม

สารบัญ

- ประโยคการจองตั๋วเครื่องบิน
- ประโยคการจองห้องพัก
- ประโยคการจองทัวร์ท้องถิ่น
- ประโยคเมื่อเช็คอินขึ้นเครื่องบิน
- ประโยคเมื่ออยู่บนเครื่องบิน
- ประโยคสนทนาที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
- ประโยคสนทนาที่ด่านตรวจศุลกากร
- ประโยคเมื่อเข้าพักในโรงแรมหรือเกสต์เฮ้าส์
- ประโยคถามทาง
- ประโยคถามเรื่องการนั่งรถเมล์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162751691 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Caff, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน