0
จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์ สมถะ และ วิปัสสนา (วิปัสสนากรรมฐาน ภาค 2) (ปกแข็ง)
จิตตภาวนา มีความหมายทางธรรมว่า การบำเพ็ญเพียรอบรมจิตให้บังเกิดความเจริญ
ผู้เขียน ศรีศากยอโศก
หนังสือ536.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       หนังสือ "จิตตภาวนา ตามรอยพระพุทธองค์" เล่มนี้ เป็นหนังสือธรรมแท้ ตามรอยพระพุทธองค์ อันมีพระไตรปิฎกเป็นที่ตั้งในการแสดงธรรม ซึ่งอรรถกถาที่นำมาแสดงในหนังสือเล่มนี้ ได้แสดงสภาวธรรมของความจริงแท้ของธรรมชาติในทางพระพุทธศาสนาในระดับปรมัตถ์ อันพร้อมบริบูรณ์ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธนี้แล! คือพระสัทธรรมของพระศาสดาเจ้าอันละเอียดประณีตที่ได้ปรากฏขึ้นบนพื้นพิภพอีกวาระหนึ่งนับแต่พุทธกาลล่วงมา และได้จารึกเป็นภาษาอักษรให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาตรึกตามตรองตาม เพื่อความเจริญของจิต คือความสงบระงับจากอกุศลธรรมทั้งหลาย..เป็นสมถะ และเพื่อการเกิดปัญญาของจิต..เป็นวิปัสสนา

สารบัญ

บทที่ 1 จิตตภาวนา
บทที่ 2 การเดินจงกรมภาวนา
บทที่ 3 สมถกรรมฐานภาวนา
บทที่ 4 การนั่งสมาธิภาวนา โดยอาศัย "ลมหายใจ" เป็นนิมิตรอารมณ์กรรมฐานบรรลุปฐมฌาน
บทที่ 5 การนั่งสมาธิภาวนา บรรลุทุติยฌาน ตติยฌานฯ
บทที่ 6 วิปัสสนากรรมฐาน
บทที่ 7 "สมถะ และวิปัสสนา" ย่อมแยกกันไม่ได้

บทส่งท้าย เรื่องของวิปัสสนาญาณ 16 (หรือโสฬสญาณ)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164136502 (ปกแข็ง) 756 หน้า
ขนาด: 150 x 217 x 48 มม.
น้ำหนัก: 970 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นาลันทา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน