0
จิตมีมรรค
สัตว์โลกเข้าถึงธรรมได้เพราะธรรมมีทางเดินให้ ทางสายนี้มีคววามสิ้นสุดที่ฝั่งในธรรม การเดินทางของชาวพุทธ ต้องมีธรรมเป็นประทีป
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สัตว์โลกเข้าถึงธรรมได้เพราะธรรมมีทางเดินให้ ทางสายนี้มีคววามสิ้นสุดที่ฝั่งในธรรม การเดินทางของชาวพุทธ ต้องมีธรรมเป็นประทีป เดินไปในทางสายกลาง มีการฝึกฝนและอาศัยโพธิปักขิยธรรม หรือแนวปฏิบัติแห่งศีล สมาธิและปัญญา

    หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรม มี 26 ตอน โดยปรับปรุงและเพิ่มเติมจากบทความที่เคยตีพิมพ์ในมติชนรายวัน 24 ตอน มีภาพประกอบสี่สี 118 ภาพ เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังจากวัดที่มีความเป็นมาที่สำคัญจำนวน 78 แห่ง ภาพเหล่านี้ล้วนให้อนุสติ เสริมความรู้และเพิ่มพูนคุณภาพจิต

สารบัญ

1. ธรรมก่อนพุทธกาล
2. การปฏิบัติธรรมก่อนพุทธกาล
3. วัตถุนิยมของชาวพุทธ ธาตุและสภาวธาตุ
4. จิตนิยมของชาวพุทธ การเพ่งและการเรียนรู้
5. ธรรมฝ่ายตรัสรู้
6. ลมหายใจของชาวพุทธ อานาปานสติ และอานาปานสติสมาธิ
7. จิตของชาวพุทธ จิตและสิ่งที่อยู่ในจิต
8. สติและสัมปชัญญะ
9. ดวงตาเห็นธรรม
10. สมาธิและจิตนอกสำนึก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165888172 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 17 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, มูลนิธิสถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน