0
จิตรกรรมสร้างสรรค์ (ฉบับสุดคุ้ม)
เนื้อหาสาระรวมทั้งสิ้น 13 หน่วยการเรียนรู้ โดยได้ผนวกแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยหลักความรู้...
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จิตรกรรมสร้างสรรค์ (ฉบับสุดคุ้ม)" เล่มนี้ เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ รหัสวิชา 2301-2126 ได้ประมวลเนื้อหาสาระรวมทั้งสิ้น 13 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนจัดการเรียนรู้ เนื้อหาและกิจกรรมเพื่อใช้สอน 16 สัปดาห์ ทดสอบภาคปฏิบัติ 2 สัปดาห์ รวม 18 สัปดาห์ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาที่ได้ค้นคว้าและได้ทดลองปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางให้เห็นจริง โดยได้ผนวกแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ด้วยหลักความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ความสมดุลในการรับรู้และสร้างสรรค์ ระหว่างสุนทรียศาสตร์เชิงปรัญชา และสุนทรียศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมได้อย่างมีระบบ

สารบัญ

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตกรรม
หน่วยที่ 2 แนวความคิดในการสร้างงานจิตรกรรม
หน่วยที่ 3 องค์ประกอบศิลป์ในงานจิตรกรรม
หน่วยที่ 4 รูปร่าง รูปทรง และบริเวณว่าง
หน่วยที่ 5 การสร้างมิติในงานจิตรกรรม
หน่วยที่ 6 การใช้สีและพื้นผิว
หน่วยที่ 7 การใช้ระนาบ
หน่วยที่ 8 การประสานองค์ประกอบในงานจิตรกรรม
หน่วยที่ 9 เทคนิคจิตรกรรมดินสอสีและสีชอล์ค
หน่วยที่ 10 เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำและสีโปสเตอร์
หน่วยที่ 11 เทคนิคจิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะครีลิค
หน่วยที่ 12 เทคนิคจิตรกรรมสื่อประสม
หน่วยที่ 13 กระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164283121 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 180 x 252 x 9 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน