0
จิตวิทยากับการพัฒนาตน
รวบรวมเนื้อหาจากเอกสาร ตำราต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลจากประสบการณ์การสอนเป็นพื้นฐาน
หนังสือ351.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "จิตวิทยากับการพัฒนาตน" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาจากเอกสาร ตำราต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลจากประสบการณ์การสอนเป็นพื้นฐาน ภายในเล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยากับการพัฒนาตน การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน ปัจจัยพื้นฐานด้านชีววิทยา ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา ธรรมชาติของมนุษย์กับการพัฒนาตน และอื่นๆ อีกมากมาย นับเป็นหนังสือที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน วิชาจิตวิทยากับการพัฒนาตนและรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นแหล่งอ้างอิง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและวงการการศึกษาได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยากับการพัฒนาตน
บทที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการพัฒนาตน
บทที่ 3 ปัจจัยพื้นฐานด้านชีววิทยา
บทที่ 4 ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา
บทที่ 5 ธรรมชาติของมนุษย์กับการพัฒนาตน
บทที่ 6 การพัฒนาตนด้านมนุษยสัมพันธ์
บทที่ 7 การพัฒนาตนด้านสุขภาพจิต
บทที่ 8 การพัฒนาตนด้านการทำงานร่วมกัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334330 (ปกอ่อน) 382 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน