0
ลด 15%
จิตวิทยาการบริการ
รู้จักลูกค้า คู่แข่ง หลักการบริการที่ถูกต้อง การคาดเดาความต้องการของลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้า และการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ
หนังสือ153.00 บาท
e-books(PDF) ?130.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้และความเข้าใจในหลักการบริการที่ถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้า ซึ่งล้วนมีความแตกต่างกันเป็นพื้นฐาน ผู้อ่านจะได้ทำความรู้จักงานบริการในทุกแง่มุม เริ่มตั้งแต่ความหมายของงานบริการ ศึกษาความคาดหวัง ทัศนคติและความต้องการของลูกค้า   ทำความรู้จักคู่แข่ง   เรียนรู้ที่จะเตรียมตนเองให้พร้อมสู่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี อันจะช่วยให้บริการได้ตรงความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ และความหมายของการบริการ
บทที่ 2 ทำความรู้จักลูกค้าและคู่แข่ง
บทที่ 3 ความพึงพอใจและทัศนคติของลูกค้า
บทที่ 4 พฤติกรรมของผู้ให้บริการ
บทที่ 5 ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ให้บริการ
บทที่ 6 บุคลิกภาพและการแต่งการของผู้ให้บริการ
บทที่ 7 คุณธรรมจริยธรรมในการบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้ เป็นหลักจิตวิทยาประยุกต์ ที่นำมาปรับใช้กับธุรกิจบริการ ผู้เขียนได้รับการถ่ายทอดจากหลักการเหล่านี้มาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการชาวอังกฤษคือ มิสโจเซฟิน ไอฟ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ฝึกสอนด้านการบริการชั้นนำคนหนึ่งของโลก และ คุณนพพร โสวรรณะ ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ตลอดจนหนังสือและบทความหลากหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบริการจุดเด่น ผู้เขียน “จิตตินันท์ นันทไพบูลย์” เป็นอาจารย์พิเศษที่สอนด้านงานบริการแก่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายสถาบัน ซึ่งอาจารย์จะช่วยให้สามารถผลักดันยอดขายได้ นอกจากนี้หลักการบริการเหล่านี้ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742127695 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 17 x 22 x 2 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน