0
จิตวิทยาขั้นเทพ ชนะใจคนในทุกมิติ
นักบริหารที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ร่วมทีมได้ จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ร่วมทีม จนมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการเพิ่มขึ้น
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จิตวิทยาขั้นเทพ ชนะใจคนในทุกมิติ" เล่มนี้ เป็นหนังสือเชิงจิตวิทยาประยุกต์เพียงไม่กี่เล่ม ที่เริ่มต้นจากการเขียนด้วยประสบการณ์จริงของจิตแพทย์ แล้วถูกนำมาทดลองปฏิบัติจริงในสังคมไทย ทั้งในสภาพแวดล้อมของครอบครัวและองค์การ มาเป็นบทสรุปด้านการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย เป้าหมายจริงของวิธีการทางจิตวิทยาประยุกต์ในเล่มนี้ จึงมุ่งไปที่การสร้างสังคมที่ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพื่อสังคมที่เป็นสุขร่วมกัน

สารบัญ

ตอนที่ 1 แนวความคิดเบื้องต้นด้านการวิเคราะห์ทรัพย์กรมนุษย์
ตอนที่ 2 สัมผัสและสภาวะจิต
ตอนที่ 3 ลักษณะการสื่อสารและการสะสมปูมชีวิต
ตอนที่ 4 การใช้เวลาในชีวิต
ตอนที่ 5. ตำแหน่งชีวิต
ตอนที่ 6. การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์พฤติกรรม
ตอนที่ 7. การวิเคราะห์พฤติกรรมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการ

ตอนที่ 8. กรณีศึกษาท้ายเล่ม
- กรณีศึกษาที่ 1 ผมผิดตรงไหน
- กรณีศึกษาที่ 2 หอกข้างแคร่
- กรณีศึกษาที่ 3 เด็กเมื่อวานซืน
- กรณีศึกษาที่ 4 108-1009 คำแนะนำในการวิเคราะห์กรณีศึกษา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162755538 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 144 x 206 x 13 มม.
น้ำหนัก: 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน