0
จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์
เรียนรู้ และเตรียมรับมือกับหลุมพรางของชีวิตอย่างชาญฉลาด
ผู้เขียน ป. แผนสำเร็จ
หนังสือ85.50 บาท
e-books(PDF) ?59.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือการใช้ชีวิตในยุคสมัยแห่งความไม่แน่นอน 5 บท 80 หลุมพรางของชีวิต ที่คนเราต้องเรียนรู้ และเตรียมรับมือเนื้อหาแต่ละบท นำเสนอจุดอ่อนทางจิตใจของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความมุ่งหวัง ท่าที และพฤติกรรม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ ท้ายบทมีสรุปวิธีหลีกเลี่ยง และข้อพึงระวังมิให้ตกหลุมพรางง่ายต่อการปรับใช้ในทุกสถานการณ์ของชีวิต   (จากปกหลัง)

สารบัญ

บทที่ 1 ...อารมณ์ความรู้สึกและ "หลุมพราง"
บทที่ 2 ...หลุมพรางของการปรารถนา
บทที่ 3 ...ท่วงทีและ "หลุมพราง"
บทที่ 4 ...หลุมพรางของพฤติกรรม
บทที่ 5 ...หลุมพรางของความสมัครใจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744098641 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน