0
จิตวิทยาสังคม
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นการนำเสนอองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม โดยผสมผสานแนวคิดทฤษฎี และการวิจัยทางจิตวิทยาสังคม
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "จิตวิทยาสังคม" เล่มนี้ มุ่งเน้นการนำเสนอองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม โดยผสมผสานแนวคิดทฤษฎี และการวิจัยทางจิตวิทยาสังคม รวมถึงถึงการประยุกต์ความรู้เหล่านี้เพื่อประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการสอดแทรกตัวอย่างรูปธรรมเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีคลิปวีดิทัศน์ที่ผู้อ่านสามารถเข้าไปชม เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือใช้เป็นหนังสืออ่านเพื่อเสริมความรู้สำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านจิตวิทยาสังคม

สารบัญ

ตอนที่ 1 เรียนรู้จักจิตวิทยาสังคม
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 วิธีการวิจัยทางจิตวิทยาสังคม

ตอนที่ 2 คนเราคิดอย่างไรต่อตนเองและผู้อื่น
- บทที่ 3 ตัวตนในสังคม
- บทที่ 4 ความรู้ความเข้าใจทางสังคม
- บทที่ 5 แรงจูงใจทางสังคม

ตอนที่ 3 คนเรามีอิทธิพลต่อกันอย่างไร
- บทที่ 6 ทัศนคติ
- บทที่ 7 อิทธิพลของสังคม
- บทที่ 8 ความดึงดูดใจและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

ตอนที่ 4 คนเรามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร
- บทที่ 9 พฤติกรรมเอื้อต่อสังคม
- บทที่ 10 ความก้าวร้าว
- บทที่ 11 พฤติกรรมกลุ่ม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339939 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน