0
จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน
หนังสือที่สร้างความเข้าใจต่อการพัฒนาด้านในของมนุษย์
หนังสือ166.25 บาท
สภาพเก่าปานกลาง87.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "จิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน" เล่มนี้ เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะทำให้ผู้เรียนได้ใช้พลังด้านในเพื่อแสวงหาความเข้าใจแห่งตน และความหมายของการดำรงอยู่ ด้วยการดำเนินการ 3 กระบวนทัศน์ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างชุมชนที่มีสนามพลังด้านบวก การใช้จิตวิทยาเชิงบวก และการใช้กิจกรรมจิตศึกษา กิจกรรมจิตศึกษา จะสร้างการรวมศูนย์สมาธิและสร้างการใคร่ครวญซึ่งเป็นกิจกรรมขั้นสูงของชีวิตที่จะส่งผลต่อการก่อเกิด "ปัญญาภายใน" นับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อครูหรือคนในวงการศึกษา และมีประโยชน์ต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการเลี้ยงดูกล้อมเกลาบุตรหลานในความปกครอง

คำนิยม
ในมุมมองของผม หนังสือเล่มนี้ได้สะท้อนการต่อสู้ในเชิงกระบวนทัศน์ระหว่างการจัดการศึกษาที่เดินผิดทางกับการศึกษาที่ถูกต้อง เป็นหนังสือที่เสนอ "สัมมาทิฐิ" ของการศึกษาแก่สังคมไทย ผมขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการวิเชียร ไชยบัง ที่ปรับปรุงหนังสือจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน ออกตีพิมพ์เผยแพร่เป็นฉบับตีพิมพ์ครั่งที่ 2 เพื่อประโยชน์อันไพศาลต่อการพัฒนาปัญญาของเยาวชนไทย และของวงการศึกษาไทยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช-
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169202332 (ปกอ่อน) 162 หน้า
ขนาด: 145 x 205 x 12 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เรียนนอกกะลา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน